Maxx

ศูนย์บริการสาขาเพชรเกษม

83 หมู่ 11 ถนนเพชรเกษม กม.22
ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สุทรสาคร

โทร. 0-2812-4975-4 แฟ็กซ์ 0-2812-4450

เวลาทำการ
ฝ่ายขาย จันทร์-อาทิตย์ 8.00-19.00น.
ฝ่ายบริการ จันทร์-อาทิตย์ 8.00-17.00น.
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)