Maxx

รับสมัครงาน

บริษัท  สยามนิสสันพระนคร  2000  จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ NISSAN และศูนย์บริการที่ได้มาตรฐาน มีนโยบายขยายธุรกิจแบบครบวงจร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีใจรักงานด้านบริการมาร่วมงานดังนี้


 

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย 5 อัตรา
- เพศชาย-หญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 5 ปี
- มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี

พนักงานขาย 10 อัตรา
- เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปวส.ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย  3 ปี

ช่างยนต์/รับรถ/อะไหล่ 6 อัตรา
- เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
- มีความรู้ด้านรถยนต์และซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์
- มีประสบการณ์ด้านการรับรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สาขาที่ต้องการด่วน สาขาเพชรเกษม

พนักงานบัญชี 2 อัตรา
- เพศชาย-หญิง อายุ 24-28 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านบัญชี
- มีความรู้ความสามารถด้าน Microsoft office, Internet ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,ภาษีต่างๆ
  รายงานซื้อ-ขาย, บัญชีต้นทุนสินค้า,เงินสดย่อย,กระทยอดต่างๆ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานการเงิน 2 อัตรา
- เพศชาย-หญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร หรือสาขาบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2  ปี ในงานด้านการเงิน
- มีความรู้ความสามารถด้าน Microsoft office
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลูกค้าสัมพันธ์ 2 อัตรา
- เพศชาย-หญิง  อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน-การธนาคาร หรือสาขาบัญชี
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2  ปี ในงานด้านการเงิน
- มีความรู้ความสามารถด้าน Microsoft office
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท สยามนิสสันพระนคร 2000 จำกัด
25/99 ม.8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
Tel: 0-2832-2999  Fax.0-2832-2992